Stanovisko 7

Na Havranej skale nájdete chlapca z dielne rezbárky Jany Majerskej, hlavného hrdinu povesti Havrania skala.

Jana Majerská, majsterka ľudovej umeleckej výroby. Pochádza z Novej Bane, z miestnej časti Bukovina. Rezbárskemu remeslu sa venuje takmer celý život, začala vyrezávať popri svojom ocovi, tiež rezbárovi, už ako päťročná. Počas základnej školy vyrezávala najmä črpáky. Dnes sa zaoberá tvorbou drobných úžitkových a dekoratívnych predmetov s prvkami ozdobných a ľudovo-umeleckých rezbárskych techník podľa vlastných návrhov. Inšpiráciu zbiera v starej ľudovej architektúre a jej symboloch. V rokoch 2019-2021 sa betlehem z jej tvorby dostal na výstavu do Vatikánu medzi 125 betlehemov z celého sveta. J. Majerská pôsobí aj ako lektorka ÚĽUVu.

Janka Majerská pri práci vo svojej dielni na Bukovine
Dielo J. Majerskej na Havranej skale

Podľa povesti malý chlapec objavil na Havranej skale zlatý poklad. Stalo sa tak na svätého Jána (24.6.). Kedysi ľudia verili mnohým poverám, ktoré sa vzťahovali na určité dni v roku, ale tento považovali za obzvlášť magický. Jedinečný bol v tom, že len počas neho bolo možné nájsť skrytý poklad. Jeho polohu malo prezrádzať kvitnúce papradie a vznášajúce sa tajomné svetielko.

Nahrávka a ilustrácie ZUŠ Nová Baňa k povesti Havrania skala:

Povesť narozprávala Karolína Sollárová
Simona Svetíková, 9 rokov
Bianka Gregorová, 9 rokov
Vivien Žemberyová, 8 rokov
Klára Gregorová, 9 rokov