Stanovisko 6

Dobrý návrh je základom pekného diela
V čase nanášania ochranného náteru

Althandel na Vrškoch je miestom deja povesti Permoník z Althandlu.

Permoníka a baníkov technikou linkorezby v kombinácii s kyjatickými vzormi vytvorila Jana Majerská, majsterka ľudovej umeleckej výroby. Pochádza z Novej Bane, z miestnej časti Bukovina. Rezbárskemu remeslu sa venuje takmer celý život, začala vyrezávať popri svojom ocovi, tiež rezbárovi, už ako päťročná. Počas základnej školy vyrezávala najmä črpáky. Dnes sa zaoberá tvorbou drobných úžitkových a dekoratívnych predmetov s prvkami ozdobných a ľudovo-umeleckých rezbárskych techník podľa vlastných návrhov. Inšpiráciu zbiera v starej ľudovej architektúre a jej symboloch. V rokoch 2019-2021 sa betlehem z jej tvorby dostal na výstavu do Vatikánu medzi 125 betlehemov z celého sveta. J. Majerská pôsobí aj ako lektorka ÚĽUVu.

V povesti o Permoníkovi z Althandlu sa spomína použitie strelného prachu, ktorý baníkom uľahčoval prácu, ale zároveň bol pre nich aj nebezpečný. Čierny strelný prach sa začal v novobanských baniach používať niekedy po roku 1630. Nevedno kedy presne to bolo, nakoľko z tohto obdobia sa nezachoval banský protokol. Isté však je, že v roku 1650 bol už bežne používaný.

Detail permoníka z Althandlu

Nahrávka a ilustrácie ZUŠ Nová Baňa k povesti Permoník z Althandlu:

Povesť narozprávali sestry Zuzana a Hana Jančokové
Barbora Gregorová, 7 rokov
David Uškrt, 6 rokov
Dávid Naď, 7 rokov
Liliana Šurjanská, 4 roky
Klára Melicherová, 6 rokov
Karin Dolinajová, 9 rokov