Ďalšie informácie

Projekt Chodníček Novobanských povestí bol realizovaný v termíne 10/2021 – 03/2022 z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci výzvy s kódom 8270/2021/OSMRR v oblasti podpory regionálneho rozvoja, s finančnou podporou firmy Cortizo Slovakia, a.s. a s pomocou Základnej umeleckej školy Nová Baňa, Pohronského múzea v Novej Bani, mesta Nová Baňa a spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Tovary a služby do projektu dodali miestni partneri.

Autori textov:

 • Ing. Viktória Valachovičová, PhD. (texty spracovala podľa informácií od rezbárov, umelcov a ich rodinných príslušníkov)
 • Mgr. Alžbeta Kráľová, pracovníčka Pohronského múzea

Fotodokumentácia:

 • Ing. Katarína Naďová
 • Ing. Peter Valachovič
 • Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
 • Dušan Mucha
 • Tomáš Oslanec
 • Mária Staníková
 • Ľuboš Škvarka
 • Bc. Kristína Búryová, DiS. art.
 • Mgr. Žaneta Oklapeková
 • Bc. Branislav Tužinský
 • Mgr. Marta Urdová, DiS. art.

Ilustrácie pripravili žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Novej Bani pod vedením pani učiteliek:

 • Mgr. Žaneta Oklapeková
 • Mgr. Michala Lenčová

Kontakt:

 • Ing. Viktória Valachovičová, PhD., projektová manažérka, t.č.: 0910 908 321

V rámci projektu bola zakúpená nová turistická infraštruktúra na Šibeničný vrch, k dubu nad futbalovým ihriskom, na Zvoničku aj vrch Johan.

Nová hojdačka pod dubom neďaleko Baníckej kaplnky
Vahadlové hojdačky pribudli na Zvoničke