Stanovisko 4

Projektu sa zúčastnil aj akademický sochár Juraj Vojčiak
Zvon v čase schnutia v dielni J. Vojčiaka

Proces výroby zvona zdokumentoval Tomáš Oslanec

Priestranstvo pri rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie je miestom zobrazenia povesti A zvony nezvonia.

V povesti sa správne uvádza, že v roku 1664 obsadili Novú Baňu Turci. Ich pustošeniu vtedy podľahol aj farský kostol, ktorý premenili na stajňu pre kone. Po odchode Turkov ostali z neho ruiny. Zachovalo sa len sanktuárium a vonkajšie holé múry. Oprava kostola začala až v roku 1725 a finančne na ňu prispelo mesto, richtár a bohatší mešťania. Chrám po oprave slávnostne vysvätil ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy.

Autor sochy zvona je Juraj Vojčiak, akademický sochár z Novej Bane. Jeho dcéra Viera Vojčiaková namodelovala reliéf pôvodného novobanského erbu. Dubový rám zobrazujúci studňu vytvorili Kreatippci (www.kreatipci.com).

Juraj Vojčiak, sochár, keramik, dizajnér, monumentalista, syn zakladateľa a riaditeľa Základnej umeleckej školy v Novej Bani, sa zúčastnil na mnohých výstavách a sympóziách na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a na svetovej výstave keramiky vo Faenze v Taliansku. Viedol výtvarný odbor v ZUŠ v Novej Bani, neskôr učil na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave a na Strednej umeleckej škole v Banskej Štiavnici. Momentálne si užíva dôchodok, počas ktorého však ďalej tvorí, v Novej Bani.

 

J. Vojčiak s Kreatippcami pri návrhu riešenia spoločného diela
Na diele sa autorsky podielala aj dcéra Vierka, vytvorila reliéf erbu mesta
V dielni J. Vojčiaka panuje pokojná, avšak tvorivá atmosféra


Nahrávka a ilustrácie ZUŠ Nová Baňa k povesti A zvony nezvonia:

Povesť narozprávala Dominika Psárska
Pravoslav Maruška, 10 rokov
Filip Wagner, 9 rokov