Stanovisko 3

Rezbár Miroslav Mišík a jeho mlynár

Penzión Semmelrock  a povesť Suchý mlyn

Autorom sochy mlynára je Miroslav Mišík z Novej Bane, ktorý už približne 30 rokov vyrába vianočné ozdoby a betlehemy, prevažne z lipového dreva. O jeho betlehemy je celoročný záujem, a preto sa na Vianoce pripravuje počas celého roka. K rezbárstvu ho priviedol voľný čas, ktorého mal prebytok po presťahovaní z rodinného domu do bytu. Podľa jeho slov je pri vyrezávaní dôležitá vnútorná harmónia človeka, ktorá sa odrazí aj na výsledku rezbárskej práce. Takisto je podstatné, aby betlehem vyžaroval teplo, postavičky boli pekne do detailu prepracované, akoby v pohybe a aby vytvorené dielo malo dušu.

Mlynár našiel svoje miesto pri Semmelrocku

V Novej Bani bolo v minulosti pravdepodobne až 7 mlynov. Ich počet sa však v priebehu storočí menil. Nachádzali sa na rôznych miestach. Jedným z nich je aj ulica Kollárova, ktorá je vhodná na stavby tohto typu, a preto bol na nej postavený nielen mlyn Semmelrock, ale aj povestný Suchý mlyn. Začiatkom 70. rokov zostali z neho už len ruiny a dnes nám umiestnenie Suchého mlyna pripomína autobusová zastávka, ktorá nesie jeho názov.

Nahrávka a ilustrácie ZUŠ Nová Baňa k povesti Suchý mlyn

Povesť narozprávala Ľudmila Pálenkášová
Anežka Polcová, 7 rokov
Terézia Vallová, 7 rokov
Veronika Ižoldová, 6 rokov
Veronika Ižoldová, 6 rokov
Ema Javorníková, 9 rokov
Natália Paučeková, 12 rokov
Daniela Zigová, 8 rokov