Úvod

Rezbár J. Škvarka s Ing. Naďovou, technickou manažérkou projektu
V dielni rezbárky Jany Majerskej

 

Milí návštevníci,

vitajte na webstránke Chodníčka Novobanských povestí!

Stiahnite si GPS trasu tu.

Zámerom chodníčka je previesť návštevníkov novobanskými povesťami, ktoré zaznamenal v publikácii A zvony nezvonia Jozef Hindický, ale aj ďalší autori. Chodníček zdobia sochy miestnych rezbárov, výtvarné práce žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Nová Baňa, nechýba ani turistická infraštruktúra. Na webstránke nájdete link: „Vypočuť povesť tu“, ako aj QR kód, po ktorého načítaní sa spustí povesť v podaní žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ a ich pána učiteľa Mgr. art. Pavla Olešňana. Nositeľom myšlienky vybudovania chodníčka bol Novobančan Adam Búry. Tento zaujímavý komunitný projekt vznikol vďaka OZ Novobanskí Patrioti, s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, firmy Cortizo Slovakia, a.s. a s pomocou miestnych partnerov, ktorým aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu. Trasa 1 má približne 10,5 km, trasa 2 cez vrch Johan 21 km a je vhodná aj pre cyklistov. Prajeme Vám príjemné zážitky v novobanskej prírode pri poznávaní kultúrneho dedičstva našich predkov!

Viktória Valachovičová, OZ Novobanskí Patrioti

Naše poďakovanie patrí tiež rezbárom, umelcom, všetkým zapojeným firmám a tak isto ľuďom, ktorí nezištne prispeli k realizácii projektu, menovite: Bc. Adam Búry, Mgr. Michala Lenčová, Mgr. Žaneta Oklapeková, Mgr. art. Pavol Olešňan, Mgr. Alžbeta Kráľová, Ing. Katarína Naďová, Bc. Branislav Tužinský

Novobanské povesti výtvarne spracovali žiaci ZUŠ Nová Baňa
Trasa 1 má približne 10,5 km a dá sa prejsť za 3 hodiny
Trasa 2 zo železničnej stanice na vrch Johan pri Kostivrchu a späť má približne 21 km a je vhodná aj ako cyklotrasa

Partneri a sponzori projektu: